Välkommen till GOKAP Invest!

GOKAP är grundat i syfte att erbjuda intresserade en ny investeringsmöjlighet för långsiktig värdeökning och avkastning genom utdelning, avyttring eller notering. GOKAP vill bereda möjlighet att göra investeringar på ett sätt som dels kan sänka risken i en gemensam portfölj och dels kan hålla omkostnaderna för verksamheten på en minimal nivå.

GOKAP ger följande fördelar:

  • möjlighet att investera en mindre summa per enskild investerare
  • riskfördelning genom en diversifierad portfölj av företag
  • saminvestering med andra välrenommerade investerare
  • minimal avbränning för att göra investeringarna.

GOKAP idag

GOKAP har idag ca 300 aktieägare och har investerat i 22 nya innehav i samarbete med andra investerare. Du erbjuds nu att bli ytterligare en av aktieägarna i GOKAP och vara med i den fortsatta utvecklingen, som syftar till att gå vidare på den inslagna vägen att finansiera innovativa företag och bidra till vår regions framtid.

Målet är att generera god långsiktig värdeökning och avkastning till våra aktieägare samtidigt som GOKAP stödjer västsvenska företag och entreprenörer liksom stärker västsvensk kapitalmarknad. På nästkommande sidor presenteras GOKAP utförligare. Hoppas du finner erbjudandet intressant och bestämmer dig för att vara med på resan!