Om GOKAP

.

GOKAP investerar i innovativa start-ups för ett ökat aktieägarvärde och för att bidra till den västsvenska regionens framtid.

Målet är att generera god avkastning till våra investerare och samtidigt stödja Västsveriges start-ups och entreprenörer, samt stärka Västsveriges kapitalmarknad.

GOKAP har grundats av initiativtagarna GU Ventures AB, Göteborg Corporate Finance grundare och VD Carl-Magnus Kindal, entreprenören Claes Holmberg, samt andra delägare som är aktiesparare, investerare och entreprenörer. Dessa presenteras närmare nedan.

Klicka på bilden för att förstora

Bolagsfakta

GOKAP Invest AB (publ) är ett ungt investmentbolag med säte i Göteborg. Det ägs av ca 300 delägare inklusive grundargrupperingen samlat inom GOKAP Holding AB.

GOKAP Holding AB innehar röststarka A-aktier (10 röster per aktie) i GOKAP Invest AB (publ) för att även i fortsättningen kunna säkerställa kontinuitet i GOKAP Invest. Av det skälet emitteras B-aktier (1 röst per aktie) till nya ägare.

.

Investeringsarbetet

Bolagets verksamhet enligt Bolagsordningen är att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. GOKAP vill identifiera och lyfta fram potentiellt goda investeringar på ett opportunistiskt sätt och har således ingen fastställd investeringspolicy med avgränsningar angående t.ex. bransch, bolagsstorlek, geografisk spridning, innehavstider, mm. GOKAP kan fritt välja att investera utan samtycke från delägare. Styrelsen i GOKAP fattar beslut om investeringar i konsensus.

 Investeringsarbetet görs i samverkan med nedan angivna samarbetspartners genom att:

 • hitta lämpliga företag att investera i
 • analysera och välja ut de mest intressanta
 • genomföra investeringar
 • saminvestera med andra investerare
 • bevaka investeringarna och kontinuerligt uppdatera ägargruppen i ägarmöten
 • säkerställa exits och avkastning på insatt kapital till ägarna av GOKAP.

Andra nyckelpersoner knutna till GOKAP

 • Gunnar Ek: välkänd aktiesparar- och näringslivsprofil
 • Lars Håkanson: arbetat i många år för Aktiespararna
 • Eldopalen AB: sammanslutning av Aktiesparar-medlemmar
 • Mats Ekberg: grundare av Inwest Corp
 • Ingrid Thulin: företagare, investerare, ordförande för affärsängelsnätverket IDA
 • Ankie Hvittfeldt: styrelseproffs och investerare inom IDA
 • Katarina Ramer: företagare och investerare inom IDA
 • Mattias Larsson: finansiell rådgivare och CEO Corale
 • Michael Lindström: finansiell rådgivare och CEO Lipco
 • Mariah ben Salem: verksamhetschef Drivhuset Väst
 • Petra Palmgren-Lindwall: företagare och styrelseproffs
 • Stefan Gustafsson: näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren
 • Andreas Svenungsson, ägare Intelectuell Lab AB och verksam inom Volvo

Samarbetspartners

GOKAPs samarbetspartners består av följande aktörer:

- GCF, Göteborg Corporate Finance, www.gcf.se

- GU Ventures, www.guventures.com

- ALMI Invest i Västsverige AB, www.almiinvest.se

- Bankirfirman Willgodt Kullgren AB

- Chalmers Ventures AB, www.chalmersventures.com

- Connect Sverige i Väst AB, www.connectsverige.se

- Corale AB

- Stiftelsen Drivhuset i Göteborg, www.drivhuset.se

- G-lab21, www.g-lab21.com

- IDA affärsängelsnätverk, artikel i GöteborgsPosten

- Inwest Corporate Finance, www.inwestcorp.se

- Lipco Group AB

- Partner Fondkommission, www.partnerfk.com

- Sahlgrenska Science Park, www.sahlgrenskasciencepark.se

- Västsvenska Handelskammaren, www.vastsvenskahandelskammaren.se

Styrelse & ledning

Klementina Österberg

Är VD för GU Ventures, där hon har arbetat i 16 år. GU Ventures är ett helägt statligt holdingbolag som utvecklar och investerar i idéer med koppling till Göteborgs universitet. I över 23 år har GU Ventures startat upp och investerat i tidig fas i 140 nya innovativa affärskoncept inom life science, clean-tech, IT, tjänster, m.m. I sin VD roll, innehar Klementina styrelseuppdrag för flera av GU Ventures bolag. Klementina äger själv inte aktier i GOKAP, utan GU Ventures äger aktier i GOKAP Holding.

Carl-Magnus Kindal

Sammanlagt har Carl-Magnus varit VD för olika finansbolag i 20 år och för värdepappersbolag i 20 år. Som VD för Göteborg Corporate Finance (GCF), har Carl-Magnus Kindal hjälpt många bolag med sina finansiella mål, vilket även har gett positiv utväxling för många av de investerare som ingår i GCFs nätverk. Utöver detta innehar han styrelseuppdrag för flera bolag. Carl-Magnus äger aktier i GOKAP Holding genom eget bolag.

Claes Holmberg

Entreprenör med många års erfarenhet av att starta och driva företag. Idag arbetar Claes som VD för Emotra, sitter som styrelseordförande för PExA samt SealWacs, samtliga noterade. Tidigare har Claes arbetat vid ledningen för Nobel Biocare, Biolin, Oraslov, m.fl. inom det medicintekniska fältet. Han tillför GOKAP diversifierad branschkunskap inom medicinteknik och IT, samt internationalisering. Claes äger aktier i GOKAP Holding genom eget bolag.

Roy Jonebrant

GOKAP Invests VD, Roy Jonebrant, har mångårig erfarenhet som CFO i både onoterade och noterade bolag, t.ex. MediTeam, Biolin, Biolight och Pilum. Han är nu verksam som ekonomikonsult i egen verksamhet med uppdrag bl.a. för ett flertal utvecklingsföretag. Hans huvudsakliga uppgift är att starta upp verksamheten inom GOKAP Invest, samt genomföra och förvalta investeringar som styrelsen fattar beslut om. Roy äger aktier i GOKAP Holding genom eget bolag.