Investeringar i Västsverige

.

GOKAP bildades i januari 2018 och har sedan dess attraherat ca 300 delägare och investerat i 22 nya innehav. Härmed vill vi presentera verksamheten och erbjuda fler möjligheten att gå med.

Västsvenskt näringsliv utvecklas starkt och likaså blomstrar start-up scenen med innovativa företag som förstärker det västsvenska näringslivet. Flera växer tack vare sin försäljningsutveckling, andra har tagit in expansionskapital och på så vis finansierat offensiva satsningar och tillväxt.

Ett flertal av de lyckade företagen har sedermera sålts till betydande värden och flera har noterats – med den gemensamma nämnaren att de blivit lyckade investeringar för sina ägare. Västsverige och Göteborg har dessutom byggt en god infrastruktur för att underlätta företag att växa.

För den som vill investera i ett skede innan dessa företag säljs eller noteras, finns det intressanta affärs- och investeringsmöjligheter.

Kapitalbehoven

För att företag i Västsverige ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftiga behövs mer kapital på den lokala arenan. Inte minst för att affärsidéerna för dessa företag ska kunna förverkligas till sin fulla potential.

På grund av den starka ökningen av företag med behov av kapital för att etablera sig på marknaden eller för expansion, är kapitaltillgången i regionen för närvarande inte tillräcklig för att täcka behoven. Detta vill GOKAP bidra till att förändra och förbättra.

Bakgrunden till GOKAP

Grundarna och initiativtagarna till GOKAP, vilka presenteras på nästa sida, verkar inom kapitalmarknaden och investeringsklimatet i regionen ligger dem varmt om hjärtat. De har omfattande erfarenhet av både investering i och utveckling av tillväxtföretag och brinner för att skapa en mer välfungerande kapitalmarknad i vår region med målsättning om att det skall gynna såväl investerare som företagare.

Konceptualiseringen av GOKAP har skett i samarbete med många lokala aktörer och dessa fortsätter att samarbeta med GOKAP, t ex genom att bidra med ett stort ”deal-flow” av investeringspropåer ur vilka de mest intressanta kan väljas ut för inves­tering. Den som vill gå med i GOKAP får därigenom både ta del av den erfarenhet och den mängd företag, som de lokala aktörerna har.

Karta